Web Analytics Made Easy - Statcounter
Car4Sure - จัดอันดับ "ECOCAR อีโค่คาร์" ยอดนิยม 6เดือนแรกของปี 2021

รอบรู้เรื่องรถมือสอง

จัดอันดับ "ECOCAR อีโค่คาร์" ยอดนิยม 6เดือนแรกของปี 2021

2021-07-11
Car4sure Report

อันดับรถยอดนิยม 6 เดือนแรก ปี2021 มกราคม - มิถุนายน 2564

ผลสำรวจจาก 182 ดีลเลอร์ทั่วประเทศ อายุรถไม่เกิน 10 ปี  

--------------------------------------------------   

อีโค่คาร์ 4ประตู (Sedan)  ยอดขาย 6 เดือน    

1. Nissan Almera                  555  คัน  

2. Suzuki Ciaz                        198  คัน  

3. Mitsubishi Attrage          183  คัน  

4. Toyota Yaris Ativ              163  คัน  

5. Honda Brio Amaze            85  คัน  

   

อีโค่คาร์ 5ประตู (Hatchback)    

1. Toyota Yaris                       525  คัน  

2. Nissan March                    365  คัน  

3. Mitsubishi Mirage            270  คัน  

4. Suzuki Swift                       220  คัน  

5. Nissan Note                       115  คัน  

6. Honda Brio                           79  คัน  

7. MG3                                         60  คัน  

8. Suzuki Celerio                     18  คัน  

 

-----------------------------------------------

   

อันดับรวม ECOCAR    

1. Nissan Almera                 555  คัน  

2. Toyota Yaris                      525  คัน  

3. Nissan March                   365  คัน  

4. Mitsubishi Mirage           270  คัน  

5. Suzuki Swift                     220  คัน  

6. Suzuki Ciaz                       198  คัน  

7. Mitsubishi Attrage          183  คัน  

8. Toyota Yaris Ativ              163  คัน  

9. Nissan Note                       115  คัน  

10. Honda Brio Amaze         85  คัน  

11. Honda Brio                        79  คัน  

12. MG3                                      60  คัน  

13. Suzuki Celerio                  18  คัน  

--------------------------------------------------   

ยอดขายรวม Ecocar                     2,836  คัน