Web Analytics Made Easy - Statcounter
Car4Sure - มาตรฐานของ Car4Sure (คาร์โฟร์ชัวร์)

มาตรฐานของ Car4Sure (คาร์โฟร์ชัวร์)

  1. ไม่มีชนหนัก อ่านเพิ่ม
  2. ไม่มีน้ำท่วม อ่านเพิ่ม
  3. รับประกันเลขไมล์ อ่านเพิ่ม
  4. รับประกันอะไหล่และชิ้นส่วนหลัก อ่านเพิ่ม
  5. สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
  6. ไม่มีร่องรอยการแก้ไขเลขเครื่องยนต์หรือเลขตัวรถ
  7. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องยนต์หรือตัวถัง
  8. ไม่ใช่รถจดประกอบ
  9. ถูกต้องตามกฏหมาย โอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอน
  10. มีรับประกันซื้อคืน อ่านเพิ่ม