มาตรฐานของ Car4Sure (คาร์โฟร์ชัวร์)

  1. ไม่มีชนหนัก อ่านเพิ่ม
  2. ไม่มีน้ำท่วม อ่านเพิ่ม
  3. รับประกันเลขไมล์ อ่านเพิ่ม
  4. รับประกันอะไหล่และชิ้นส่วนหลัก อ่านเพิ่ม
  5. สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
  6. ไม่มีร่องรอยการแก้ไขเลขเครื่องยนต์หรือเลขตัวรถ
  7. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องยนต์หรือตัวถัง
  8. ไม่ใช่รถจดประกอบ
  9. ถูกต้องตามกฏหมาย โอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอน
  10. มีรับประกันซื้อคืน อ่านเพิ่ม