Web Analytics Made Easy - Statcounter
Car4Sure - Used Car Academy โรงเรียนสอนดูรถมือสองแห่งแรกในไทย

รอบรู้เรื่องรถมือสอง

Used Car Academy โรงเรียนสอนดูรถมือสองแห่งแรกในไทย

2023-11-03
Car4sure Report

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และ บริษัท คาร์เครโดะ (ประเทศไทย) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Used Car Academy โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพรถมือสอง ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเหล่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถมือสอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ารถทั้งรุ่นใหม่ รุ่นเก่า , เจ้าหน้าที่บริษัทไฟแนนซ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูรถและประเมินสภาพรถ ให้มีความรู้ ความสามารถที่ถูกต้องในการตรวจสอบและประเมินสภาพรถยนต์ เพื่อให้การดูรถมือสองเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

 

 

 

โดยหลักสูตรทั้งหมดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมผู้ตรวจสอบสภาพยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAAA  Japan automobile appraisal association (NPO, Inc., JAAA) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในวงการรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทคาร์เครโดะ เจ้าของแบรนด์ Goo Inspection ได้ใช้มาตรฐานนี้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

 

แต่ในเฟสแรกของโครงการ Used Car Academy จะเปิดรับอบรมเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วก่อนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม อาจจะต้องอดใจรออีกประมาณ2ปีนับจากนี้ นับจากนี้ไปวงการรถมือสองจะมีมาตรฐานการดูรถและตรวจสอบสภาพรถที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ ทั้งการให้เกรด ให้คะแนน จะมีบรรทัดฐานเดียวกันที่เข้าใจง่าย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองให้เติบโตอย่างยั่งยืน แถมผู้บริโภคยังได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการที่สูงขึ้น มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำธุรกิจรถมือสอง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อรถมือสองอย่างสบายใจ กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และได้มาตรฐานระดับสากล