Web Analytics Made Easy - Statcounter
Car4Sure - สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจัดเลือกตั้งนายกสมาคมรุ่นที่ 5

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจัดเลือกตั้งนายกสมาคมรุ่นที่ 5

2020-01-16
CAR4SURE Admin

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งแทน คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะที่กำลังจะครบวาระลง

ซึ่งผลการนับคะแนนปรากฏว่า คุณภิญโญ ธนวัชราภรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติของวิชาชีพผู้ประกอบการรถมือสอง โดยคุณภิญโญ ธนวัชราภรณ์ จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ในวาระปี 2563 - 2566

CAR4SURE ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคนใหม่มา ณ ที่นี้

คุณภิญโญ ธนวัชราภรณ์ จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ในวาระปี 2563 - 2566