CK AUTO CENTER

จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนี้กว่า 30 ปี ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม จริงใจ เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ เอาใจใส่ผู้ซื้อ จนเป็นที่ถูกใจและประทับใจของลูกค้า ด้วยนโยบายหลักที่ใครๆก็ต้องการคือ " รถสวย รถถูก รถดี "


บริษัท ซี.เค ออโตเซ็นเตอร์ (ตลาดรถธนบัติชัย3) เลขที่ 127/8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ประเภทรถ Type ยี่ห้อรถ Brand
46 คัน
More