Web Analytics Made Easy - Statcounter
Car4sure - ค้นหา รถมือสอง คัดสภาพ

Top10garage 88/9 หมู่17 ถนนกาญจนาภิเษก ศูนย์รวมรถยนต์PSP ล็อกที่F3,F4 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

“ถือว่าเราแบ่งรถกันใช้” วลีฮิตจาก "คุณวิธู เกื้อสกุล" ผู้บริหารที่มีใจรักและชื่นชอบในการแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยตรง ด้วยความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ จนทำให้ตัดสินใจเปิดธุรกิจรับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง อีกทั้งเสริมทัพการบริการด้วย "คุณธันวา เกื้อสกุล" น้องชายคนสำคัญ เพราะความจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ใส่ใจทุกรายละเอียด ถือเป็นหัวใจหลักในการบริการ “Service Mind” เป็นสิ่งที่เราควรบริการแก่ลูกค้า คุณภาพรถยนต์ที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานผสานกับบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบรถยนต์ เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและมั่นใจในการบริการ

ประเภทรถ Type ยี่ห้อรถ Brand
7 คัน