Top10 Garage

“ถือว่าเราแบ่งรถกันใช้” วลีฮิตจาก "คุณวิธู เกื้อสกุล" ผู้บริหารที่มีใจรักและชื่นชอบในการแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยตรง ด้วยความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ จนทำให้ตัดสินใจเปิดธุรกิจรับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง อีกทั้งเสริมทัพการบริการด้วย "คุณธันวา เกื้อสกุล" น้องชายคนสำคัญ เพราะความจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ใส่ใจทุกรายละเอียด ถือเป็นหัวใจหลักในการบริการ “Service Mind” เป็นสิ่งที่เราควรบริการแก่ลูกค้า คุณภาพรถยนต์ที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานผสานกับบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบรถยนต์ เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและมั่นใจในการบริการ


88/9 ม.10 ถ.กาญจนาภิเษก ศูนย์รวมรถยนต์PSP TOP10 GARAGE แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กทม.10170

ประเภทรถ Type ยี่ห้อรถ Brand
19 คัน
More